Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI;

İsim:

Açık Adresi:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 

ALICI (ÜYE);

Adı Soyadı: (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adresi: 

Telefon:

E-posta:

TC No:

 

www.sipsakalsat.com, Yer Sağlayıcı Platform Sıfatına istinaden, işbu Sözleşmeye hiçbir şekilde taraf olmadığı gibi, Alıcı ve Satıcı arasındaki satış ilişkisine dair herhangi bir sorumluluğu da olmayacaktır.

 

İşbu Satış ilişkisine dair tahsilat işlemi de www.sipsakalsat.com (NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.) tarafından sağlanacak, kredi kartı hesap ekstresinde tahsilatı yapan kurum olarak bu kurumun ismi görünecektir.

 

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘Sözleşme’) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

İşbu sözleşmenin konusunu, Alıcı’nın [www.sipsakalsat.com] alan adlı web sitesinden (‘Websitesi’), ilan edilen ‘ikinci el/sıfır’ ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.

 

İşbu sözleşmenin akdedilmesi, tarafların akdetmiş oldukları Websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar, söz konusu Hizmetin sunumunda işbu sözleşmelerde belirtilen esasların geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Satıcı Adı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kupon

Toplam Satış Tutarı

   Vade Farkı

KDV DAHİL TOPLAM TUTAR (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan edilen  fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:

Kargo Ücreti:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:

 

Teslim Şartları: Ürün ilan sayfasında aksine bir ibare olmaması halinde, Siparişin Satıcı tarafından onaylanmasını takiben mücbir sebepler dışında 30 (otuz) gün içinde ürün teslim edilecektir.

 

Teslimat Adresi: …………………………… Teslim Edilecek Kişi(ler): ………………….

 

Alıcı, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini Aracı Hizmet Sağlayıcı ‘ya ait aşağıdaki telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.

 

Ünvanı: NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Açık Adresi: Şehremini mah. Kızılelma cad. NO: 8 / A FATİH / İSTANBUL
Telefonu: 0850 305 93 23

E-Posta Adresi: info@sipsakalsat.com

VD: FATİH
VN: 293 048 0796
Mersis No: 0293048079657224

 

MADDE 4- MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı Üye Ödeme ve Üyelik onayı sonrası Satıcı tarafından yapılacak yazılı bildirimle üyelik haklarından faydalanmaya başlayacaktır. Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürünün Alıcı’ya da Alıcı’nın siparişte belirttiği kişilere teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder

 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. 

 

MADDE 6- ALICI'NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

 

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 

MADDE 7- SATICI'NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı, Sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI VE İADE

 

Cayma Hakkının uygulanması yalnızca taraflardan birinin ticari faaliyette bulunmak amacıyla hareket ettiği durumlarda geçerli olacak olup, bu sıfata sahip olmayan iki gerçek kişi arasında gerçekleşen işlemlerde Tüketici Mevzuatı ve ona bağlı cayma hakkı/iade hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcı veya alıcının belirlediği üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Alıcı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’ ye KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’ den BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler(hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde iade edilmesi zorunludur. b) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Satıcı, cayma bildirimini takip eden 14 (ondört) gün içerisinde, varsa malın alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya, ödediği şekilde iade eder. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı iade edilmezse Satıcı KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edecektir. İade kargo bedeli ürünün Alıcı tarafından, Satıcı tarafından Üyelik Sözleşmesinde belirtilen taşıyıcı aracılığıyla gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. Sipariş onayı verildikten sonra, malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 
Sözleşme gereğince Satıcı'nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir. 
Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar Satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, Satıcı sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın ve Sipsakalsat.com ‘un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir. 

 

Cayma hakkı kapsamında iade edilmek istenen ürün, işbu Formda belirtilmesi halinde anlaşmalı kargo şirketince gönderilmemesi halinde iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 11- ÜRÜNÜN / HİZMETİN FİYATI

 

Ürünün peşin veya vadeli satış fiyatı, ön bilgilendirme formu ve işbu sözleşmede yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 12- TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI

 

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Şayet ürün teslim edilir ise Alıcı ürün bedelini derhal Satıcıya öder. Ancak Alıcı’nın temerrüdü sebebiyle borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın bir zararı oluşursa Alıcı oluşan zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

 

 

 

Alıcı gösterdiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılacağını kabul etmiştir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle bu halde Satıcı’nın temerrüdünden bahsedilemez. Ayrıca Sözleşme konusu ürün Alıcı’dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise bu kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda aynı adrese ya da Alıcı’nın göstereceği bir başka adrese yapılacak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

 

Satıcı Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek stok tükenmesi, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumları Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, sözleşmeden dönme (siparişi iptal etme), sözleşme konusu ürünün eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünle değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren kanuni faiziyle birlikte ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında Alıcı, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, bu durumda Satıcı’nın temerrüdünden de bahsedilemez.

 

Satıcı haklı bir nedenle Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde Alıcı’yı açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirerek onayını almak şartıyla Sözleşme konusu ürün yerine eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir.

 

MADDE 13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda  NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

 

14 (ondört) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ……. / ……. / ……. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI                                                                                              ALICI