Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi


KULLLANICI UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, ŞİPŞAKALSAT.COM ÜYELİK  ve KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR.

TÜM HİZMETLER, ŞİPŞAKALSAT.COM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR. 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (‘Sözleşme’), www.ŞİPŞAKALSAT.com websitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Websitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve  Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ’ye (ŞİPŞAKALSAT ) ait http://www.ŞİPŞAKALSAT.com web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan kişi ŞİPŞAKALSAT arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASInın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. TANIMLAR

Platform: www.sipsaklsat.com websitesi

Kullanıcı: Platforma üye olan ve Platformda sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükârda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Platform üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürünü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış/Kişisel ürüne onay verene kadar, ŞİPŞAKALSAT tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak ŞİPŞAKALSAT’ı temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcıyı,

Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak ŞİPŞAKALSAT’I temsilci olarak yetkilendiren, ŞİPŞAKALSAT’a yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürüne yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcıyı,

ŞİPŞAKALSAT.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platformdan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü ve/veya sıfır ürünün ŞİPŞAKALSAT üzerinde yayınlanması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin ŞİPŞAKALSAT tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır ürün Sahibi adına ŞİPŞAKALSAT tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır ürün Talep Eden Kullanıcı’nın ŞİPŞAKALSAT’a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır  ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır  ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ve/veya sıfır  ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, ŞİPŞAKALSAT tarafından, Platform ve ŞİPŞAKALSAT’a ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Platform'da sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile ŞİPŞAKALSAT’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak ŞİPŞAKALSAT tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. ŞİPŞAKALSAT, dilediği zaman Hizmette değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ŞİPŞAKALSAT tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ŞİPŞAKALSAT tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcılara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olur.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan ŞİPŞAKALSAT Güvenli Ödeme Sisteminin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı ŞİPŞAKALSAT’ı, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Kullanıcı ŞİPŞAKALSAT’a ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki Kullanılmış/Kişisel ürün alışverişlerinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına ŞİPŞAKALSAT tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’a Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmetten yararlanamayacaktır. Ancak ŞİPŞAKALSAT’ın sorumluluğu, verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan Kullanılmış/Kişisel Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan ŞİPŞAKALSAT’ın sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.

 

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform'un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Platform'a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ŞİPŞAKALSAT tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı olmak isteyen kişi, sağlamış olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, kimliğine karşılık geldiğini ve bunu yayınlama hakkını olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve ŞİPŞAKALSAT tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya ŞİPŞAKALSAT tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun ŞİPŞAKALSAT tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri ŞİPŞAKALSAT tarafından iptal edilecektir.

4.3. Kullanıcı olmak isteyen kişi,  E-posta adresi ve telefon numarasını belirterek kayıt yaptırmayı tercih eder ise seçmiş olduğu sosyal ağın gizlilik ayarlarına bağlı olarak belirli bazı bilgilere erişim ve kullanım için izin vermiş sayılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. KULLANICI'NIN HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı ŞİPŞAKALSAT Güvenli Ödeme sisteminin işleyişinin sağlanması için, ŞİPŞAKALSAT’a tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’ın veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına ŞİPŞAKALSAT tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini ŞİPŞAKALSAT’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin ŞİPŞAKALSAT tarafından tespit edilmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde ŞİPŞAKALSAT'ın kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ŞİPŞAKALSAT'tan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcının Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre ve benzeri) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde ŞİPŞAKALSAT’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİPŞAKALSAT, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından ŞİPŞAKALSAT'a iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platformda sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan ŞİPŞAKALSAT'ın, ŞİPŞAKALSAT çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ŞİPŞAKALSAT, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Hizmetten yararlananlar ve Platformu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; ŞİPŞAKALSAT ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİPŞAKALSAT ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİPŞAKALSAT, kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde ŞİPŞAKALSAT uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer kullanıcıların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. ŞİPŞAKALSAT, kullanıcıya kendi onayı doğrultusunda, ŞİPŞAKALSAT tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platformdaki hesabım bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcının şahsi iletişim bilgilerini ve adresini diğer Kullanıcılar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.12. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcının verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcılar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.14. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü talep etmesiyle, Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.15.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan ŞİPŞAKALSAT Güvenli Ödeme Sisteminin uygulanabilmesi için, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı namına ŞİPŞAKALSAT ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcıdan Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak ŞİPŞAKALSAT’ı yetkilendirdiğini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcının, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini ŞİPŞAKALSAT’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcıya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.16. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcıdan istediği bedelin ŞİPŞAKALSAT tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü 3 (üç) iş günü içinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcının adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda gönderim alıcıya teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; ŞİPŞAKALSAT’a  iade bildirimi yapılmadan, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, ŞİPŞAKALSAT, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder. ŞİPŞAKALSAT hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5.18. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcının hesabına transferi için ŞİPŞAKALSAT'a işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcının, Kullanılmış/Kişisel ürünü iade hakkı ortadan kalkar.

5.19. İade koşulları oluşmuş  ise; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 14 (on dört) iş günü içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini ŞİPŞAKALSAT’a bildirir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürünü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcıya geri gönderdiği takdirde; ŞİPŞAKALSAT tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcının, Kullanılmış/Kişisel ürünü geri aldığına dair ŞİPŞAKALSAT'a bildirimde bulunması sonrasında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcının hesabına geri gönderilir. Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcının, Kullanılmış/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Platforma girmesini müteakip teslim günü dâhil 14 (ondört) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir. Her ne sebeple olursa olsun Banka/Bankalar tarafından kaynaklanan gecikmelerden ŞİPŞAKALSAT sorumlu tutulamaz.

5.20. Kullanılmış/Kişisel ürün kargoya verilmeden, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde ŞİPŞAKALSAT, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına tahsil ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcıya aynen iade eder.

5.21. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, ŞİPŞAKALSAT’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcının böyle bir durumda ŞİPŞAKALSAT’tan hiçbir talebi olamaz.

5.22. Kullanıcı; ŞİPŞAKALSAT’ın yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platformda yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürünler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcıdan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; ŞİPŞAKALSAT’ın Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürünün ayıplı olup olmaması, Platform üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında ŞİPŞAKALSAT’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.23. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, ŞİPŞAKALSAT’ın Kullanılmış/Kişisel ürünün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.24. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürünün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platformun belirli yerlerinde belirtilen, Platformun ve Hizmetin kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürünün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürünü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.26. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, ŞİPŞAKALSAT’ın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.27. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış/Kişisel ürünü zamanında, hasarsız, Platformda belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürünün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. Kullanıcı, Platformdaki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten ŞİPŞAKALSAT’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcının kendisine gönderilmesi için ŞİPŞAKALSAT’a ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, ŞİPŞAKALSAT’ın ve/veya ŞİPŞAKALSAT adına Ödeme Hizmet Sağlayıcının Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcının ŞİPŞAKALSAT'a bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden ŞİPŞAKALSAT sorumlu tutulmayacaktır.

5.30. Kullanıcının işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde ŞİPŞAKALSAT’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ŞİPŞAKALSAT’ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. ŞİPŞAKALSAT, Kullanıcının kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesine aykırı eylemi ve özellikle Platformda, Platformun amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcıya rücu edebilecektir.

5.32. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürünü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcının ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve İşbu Sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİPŞAKALSAT’ın aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.33. Kullanıcının, Platforma Kullanıcı olurken sisteme yüklediği ‘kullanıcı adı’ da İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların bu adları belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, ŞİPŞAKALSAT Kullanıcı Sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.34. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, ŞİPŞAKALSAT’ın insiyatifinde olacak şekilde, üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.35. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya elinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.36. Kullanıcılar, ŞİPŞAKALSAT tarafından Platformda belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, ŞİPŞAKALSAT tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6. ŞİPŞAKALSAT’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ŞİPŞAKALSAT, Hizmeti ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİPŞAKALSAT, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. ŞİPŞAKALSAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ŞİPŞAKALSAT tarafından doğrudan yapılabilir. ŞİPŞAKALSAT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

6.2. ŞİPŞAKALSAT, Platform üzerinden, ŞİPŞAKALSAT’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platformu işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ŞİPŞAKALSAT’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. ŞİPŞAKALSAT, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz

6.4. Kullanıcı, Platformu aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

        i) Platformun herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

        ii) Platformun bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,

        iii) Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşmeye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

        iv) Yorum ve puanlama sistemlerinin, Platformdaki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

        v) Virüs veya Platforma, Platformun veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması,

        vi) Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ŞİPŞAKALSAT’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platformun üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi ‘screen scraping’ yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platformda yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. ŞİPŞAKALSAT yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir. ŞİPŞAKALSAT’ın sorumluluğu, kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, değerlendirmesi doğrultusunda ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcıların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, ŞİPŞAKALSAT’ın konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve ŞİPŞAKALSAT’ın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. ŞİPŞAKALSAT’ın, Platformda yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamaktadır. Satışa konu ürünün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamaktadır ve bulunması gerekmemektedir, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. ŞİPŞAKALSAT, iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

6.8. ŞİPŞAKALSAT ‘ın ŞİPŞAKALSAT.com internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan ürünlerin niteliği, görseli, adı, açıklaması ve bedeli gibi ürün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı hususunda Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlar nezdinde olası bir hukuki ve/veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kalması durumunda, bu duruma sebebiyet veren Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcıya rücu hakkı saklıdır. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı işbu hususta kendisine ulaşan ilk talep sonrasında söz konusu zararı gidereceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

6.9. ŞİPŞAKALSAT, marka ve fikri hakkı dahil; fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. ŞİPŞAKALSAT, yapılan başvurular sonucunda Kullanıcıya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcının üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.10. ŞİPŞAKALSAT, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, ŞİPŞAKALSAT ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ŞİPŞAKALSAT'ı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, ŞİPŞAKALSAT’ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürünün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcının gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürünü Platform'da elden çıkarması yasaktır. ŞİPŞAKALSAT, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürünü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcının ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

6.12. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde ŞİPŞAKALSAT kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcının üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde ŞİPŞAKALSAT bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.13. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platforma üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcının üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. ŞİPŞAKALSAT, Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmete ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle ŞİPŞAKALSAT’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

‘ŞİPŞAKALSAT.com’ markası ve logosu ve mobil uygulamasının ve Platformun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ŞİPŞAKALSAT tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platformun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda ŞİPŞAKALSAT’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya ŞİPŞAKALSAT’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1. Sorumluluğun sınırlandırılması: yürürlükteki yasaların mümkün olduğunca izin verdiği ölçüde: ŞİPŞAKALSAT, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, her çeşit cezai tazminat, herhangi bir sözleşme ile bağlantılı olan, haksız fiil (ihmal dahil), kusurusuz sorumluluk veya benzeri bir kavram, kar kaybı, data kullanımı veya kaybı, diğer maddi olmayan aktiflerin kaybı ve gönderi güvenliğinin kaybı zararları da dahil olmak üzere (gönderilerin üçüncü kişiler tarafından yetkisiz ele geçirimi de dahil) bu zarar veya kayıpların olma olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır.

8.2. Yukarıda belirtilenleri sınırlamamak kaydı ile, ŞİPŞAKALSAT www.ŞİPŞAKALSAT.com sitesinden verilen hizmeti kullanmanızdan veya kullanamamanızdan ya da herhangi bir ürün, işlem veya ürünlere ilişkin devir veya işlemlerden, üçüncü taraf materyallerinden, bununla bağlantılı olarak iletilen virüs ve başka bir hizmet kullanıcısı ile uyuşmazlıkta dahil olmak üzere doğan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

8.3. ŞİPŞAKALSAT ‘ın Hizmet ve üçüncü taraf materyalleri ile ilgili yaşanan memnuniyetsizlik sonucunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Böyle bir durumda uygulayabileceğiniz tek ve yegâne yaptırım hizmeti kullanmayı bırakmak olacaktır.

8.4. ŞİPŞAKALSAT ‘ın sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka türlü ortaya çıkan tüm zarar, kayıp ve dava hakkı veren tüm talepler için yükümlülüğünün toplamı, hizmetin kullanılmasından ötürü ŞİPŞAKALSAT ‘a bir ödeme yapılmış ise bu ödemenin toplam miktarı ile sınırlı olacaktır. ŞİPŞAKALSAT ‘ın sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin her türlü hüküm (bu bölümde veya sözleşmenin başka bir yerinde bahsedilen) hem şirketin hem bağlı kuruluşları hem de ayrı ayrı halefleri ve devralanları için geçerli olacaktır.

 

 

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

ŞİPŞAKALSAT, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve Platformda yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platformda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, Platformda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

10. MÜCBİR SEBEBLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, salgın hastalık, savaş, terörist faaliyetler, halk ayaklanması, yaygın şiddet hareketleri, kamu otoritesi kararları, devlet otoriteleri tarafından kabul edilen ekonomik savaş/kriz durumu, sıkıyönetim ilanı, ekonomik hayatın işleyişini aksatan/işleyişine engel olan içerikte olağanüstü hal ilanı veya ŞİPŞAKALSAT’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (‘Mücbir Sebep’) ŞİPŞAKALSAT’ın işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ŞİPŞAKALSAT ifası Mücbir Sebep sebebiyle engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİPŞAKALSAT‘ın resmi defter ve ticari kayıtları ile ŞİPŞAKALSAT’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11.3. Bildirim; ŞİPŞAKALSAT, Kullanıcı ile Kullanıcının kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

11.4. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.5. Sözleşmenin Devri; Kullanıcı, ŞİPŞAKALSAT’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. ŞİPŞAKALSAT, Kullanıcı nın onayını almaksızın yalnızca kendi iradesi ile işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını 3. Bir kişiye kısmen veya tamamen devir ve temlik edebilir.

11.6. Tadil ve Feragat; Taraflardan birinin Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

11 (onbir) maddeden ibaret işbu SözleşmeKullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.AÇIK ARTIRMA KURALLARI

 

Açık artırma; taşınır ya da taşınmaz malların en az 2 veya daha fazla kişinin bir araya gelerek moderatör kontrolünde teklif (pey) yoluyla alımı ya da satımıdır.

 

ŞİPSAKALSAT tarafından düzenlenen online açık artırmaya iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 

ŞİPSAKALSAT; satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

 

Online (açık artırmalara) katılmak için sipsakalsat.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

 

Satıcı ve alıcı sipsakalsat.com’ a üye olurken doğru ad-soyad, iletişim ve adres bilgilerini vermekle yükümlüdür.

 

ŞİPŞAKALSAT şüpheli gördüğü kişilerin üyeliğini durdurma hakkına sahiptir.

 

18 yaşından küçük kişiler açık artırmaya ebeveynlerin bilgileri ve kontrolleri dahilinde katılabilirler.

 

Online Açık Artırma kapsamında satışa sunulan ürünlerin beyan edilen vasıfları taşımaması, sunulan özelliklerin beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda ŞİPŞAKALSAT sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk satıcıya aittir.

 

Açık artırma sonunda kazana, ürünü almaz ise ürün en yüksek pey veren bir sonraki kazanana devredilecektir. 2. kazananında almaması durumunda ürünü 3.kazanan almaya hak kazanacaktır. Bu gibi durumda satıcı iptal hakkını gizli tutar.

 

Ürünü satın almaya hak kazanıp ta hiçbir geçerli sebep olmadan satın almayan alıcılar ve ürünü geçerli bir sebep sunmadan açık artırma ile kazanan alıcıya ürünü göndermeyen satıcılar hakkında cezai işlem uygulanır. Cezai işlemde 6 ay içerisinde hem alıcı, hem de satıcı birbirlerinin haklarını 3 kez ihlal ederlerse üyelikleri 6 ay askıya alınır. Üyeliklerin iptal kararı Sipsakalsat.com’ da saklıdır.

 

Satıcılar minimum satış bedeli belirleyebilme hakkına sahiptir.

 

Açık artırmaya katılan alıcılara ‘’Minimum Satış Bedeline Ulaşılamadı’’ diye bir uyarı gelmektedir.

 

Açık artırma ‘’Minimum Satış Bedelinin altında biterse; ürünün satışının gerçekleşmesi satıcının inisiyatifine kalır.

 

Açık Artırmaya sadece ciddi alıcıların katılması önemle arz edilir.